Branningeniør
 
 

Vestfold Brannsikring as har nå tatt et langt skritt videre i å kunne tilby våre kunder kompetanse utover det firmaene vi sammenligner oss med gjør. Ansettelsen av branningeniør Thomas Kolstad gjør at han vil kunne svare på tekniske spørsmål og løse problemer som oppstår underveis i byggeprosessen. Dette bil lette arbeidet betraktelig for begge parter i og med at man slipper å engasjere et konsulentfirma når raske og korrekte avgjørelser må gjøres.

 

 
product image 1
Brannmaling av stålprofiler.
les mer >


Vestfold Brannsikring as ansetter branningeniør.
les mer >