Løsninger
 
Fugeløsninger
Denne type branntetting blir brukt når lysåpningen er liten, det kreves en bevegelig tetting og når gjennonføringen krever ekspanderende masse. Fugemasse kan også kombineres med brannplater, isolasjonsplater som er dekket med brannhemmende maling, får å kunne brukes når utsparringen blir betydelig større enn gjennomføringen.

Gipsmørtel
Gipsmørtel brukes først og fremst når lysåpningen blir større enn 2cm og gjennomføringen ikke krever en ekspanderende masse. Den kan også være mest lønnsom å bruke i dekke siden den kan brukes med et blandingsforhold som gjør den flytende. Gipsmørtelen

 

product image 1
Brannmaling av stålprofiler.
les mer >


Vestfold Brannsikring as ansetter branningeniør.
les mer >