Hopp til innholdet

Tjenester

Passiv brannbeskyttelse er en integrert del av komponentene i strukturell brannsikring og brannsikkerhet i en bygning. Passiv brannsikring prøver å begrense branner eller bremse spredningen, for eksempel ved brannsikre vegger, gulv og tak.

Branntetting

Brannisolering av stålkonstruksjoner

Stål er mye brukt som bærende bygningsmateriale, men har dessverre dårlige branntekniske egenskaper. Allerede ved 500 grader halveres bæreevnen til stål, og under et normalt brannforløp vil man oppnå 500 grader etter ca. 7-10 minutter. For å oppnå nødvendig brannmotstand og sikre bæreevnen i slike situasjoner, altså for å øke tiden før stålets bæreevne reduseres, er det viktig at stålkonstruksjonen blir beskyttet.

Stålet beskyttes med mineralullplater i varierende tykkelse som sveises fast til stålet. Konstruksjonen befinner seg ofte inne i vegger eller i sjakter, alternativt kles den inn med plater eller annet.

Brannmaling av stålkonstruksjoner.

Stålet beskyttes ved bruk av spesialmaling som påføres i bestemte tykkelser avhengig av beskyttelsesgrad. Malingen eser ut ved varmepåkjenning og danner en isolerende hinne på opptil flere centimeter tykkelse. Denne hinnen reduserer varmepåkjenningen av stålet. Brannmaling brukes der hvor stålkonstruksjonene er synlige i bygget.

Brannmaling er godkjent til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner opp til brannmotstand R 90 (A90).

Malingen legges normalt i tykkelse fra 0,5 til 4 mm avhengig av krav til brannmotstand (se § 7-23 tabell i REN veiledning til teknisk forskrift), type stålprofil og dens lastutnyttelse

Malingen gir en plassbesparende brannisolasjon.
Malingen må imidlertid ha plass til å ekspandere og passer derfor best for åpne stålkonstruksjoner. Etter brannmalingen påføres et dekkstrøk og overflaten er ferdigbehandlet.

Vi utfører brannmaling med sprøyte, rulle eller pensel. Brannmaling er et  produkt som sveller under brann og avgir et skikt som isolerer stålet.  Filmtykkelsen avhenger av brannklasse, type stålprofil og lastutnyttelse på den aktuelle stålkonstruksjonen. Påført tykkelse kontrolleres med my-måler. 1000my =1mm.

Nye produkter og ny påføringsteknikk har ført til at brannmaling i dag fremstår med en helt ny overflatefinish. Fritt fargevalg av topp strøk innenfor NCS’ fargeatlas og RAL-fargesystemer.


Vestfold Brannsikring AS
952 49 080
post@vestfold-brannsikring.no